Placeholder

צפצפת הפרת

שם מדעי: Populus euphtatica
שם עממי: Euphrates Poplar

סוג צמח: עצי נוי
משפחה: ערבתיים Salicaceae
גובה כללי: עץ בינוני (15-8 מ')
צבע פריחה: ללא חשיבות גננית
מוצא: אגן הים התיכון, איראן, טורקיה, מרכז אסיה, צפון מערב אפריקה
גובה כבוגר: 15-10 מ'
קוטר נוף כבוגר: 5-4 מ'
קצב צימוח: בין 2-1 מ' בשנה
התאמה אקלימית: עמיד בקור, עמיד בקרה, עמיד לחום, עמיד ליובש (חמסין/שרב)
השקיה: רמה 3
סוג קרקע: כל הקרקעות
התאמה גיאוגרפית: כל הארץ
צורת נוף: מעוגלת, סגלגלה אליפטית
שימוש גנני: בודד, קבוצה
קטגוריה: