עברית  |  English  |  
דף הבית >> מאמרים >> פיצוי נופי בעצי נוי

 

פיצוי נופי

עצי הנוי והיערות בישראל נמצאים בתחרות מתמדת מול פרוייקטים של בנייה ויזמי נדל"ן.  "פקודת היערות" מגנה על העצים ומחייבת קבלת אישור מפקיד היערות לכריתת או העתקת עצי נוי.


"פיצוי נופי" - שווים הכספי של עצים חלופיים במקום העצים שנכרתו.

רקע
חשיבותם של עצי נוי בחיק הטבע ובמרחב האורבני ידועה מזה שנים רבות.  עצי נוי מספקים חמצן, סופחים אבק, מפחיתים את זיהום האויר, מורידים טמפרטורות ומעניקים צל.

הסטורית, הפיקוח על היערות ועצי הנוי הוסדר באמצעות חוק מתקופת המנדט הבריטי - חוק "פקודת היערות".  "פקודת היערות" נועדה לשמור על היערות באמצעות צמצום כריתת עצי נוי והרחבת פעולות הנטיעה.  על פי "פקודת היערות" יש לקבל היתר מ"פקיד היערות" לכריתת או העתקת עצי נוי, גם אם עצי הנוי מצויים בחצר פרטית.  בישראל פועלים פקידי יערות בקק"ל ובמשרד החקלאות.   
 בתמונה משמאל: ברכיכיטון ג'ולי
משתלת עצי נוי-פיצוי נופי-משתלת בוטני
תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה
לפי תיקון מס' 89 לחוק התכנון והבנייה מנובמבר 2008, יש לסמן בתשריט של תוכנית מפורטת את כל עצי הנוי הבוגרים בתחומה.  לא תאושר תוכנית שבתחומה עצי נוי בוגרים, אלא לאחר שמוסד התכנון בחן את הצורך בשמירה עליהם, ולאחר שהתייעץ עם פקיד היערות.

המאבק התמידי בין הצורך לבנות לבין הרצון לשמר עצי נוי, מחריף במיוחד באזורים ובשכונות ותיקות.  פרוייקטים נדל"ניים המחייבים (לעיתים בצדק) הריסת מבנים ישנים. שיפוץ והרחבת מבנים קיימים, מציבים בסכנה את המשך קיומם של עצי נוי ותיקים, בין אם הם נטועים במרכז הפרוייקט או בשוליו. 

קושי נוסף קשור בבניית חניונים תת-קרקעיים, העלולים לפגוע בשורשי עצי נוי, הנמצאים במגרשים הסמוכים ולאו דווקא במגרש בו מוקם החניון.   

בתמונה משמאל: כוריזיה בקבוקית
 
משתלת עצי נוי-פיצוי נופי-משתלת בוטני

אלו אפשרויות קיימות בפני הרשויות ויזמי הנדל"ן?
העתקת עצי נוי - העתקת עצי נוי משמעותו עקירת העץ עם גוש קרקע, המכילה את שורשיו ושתילתו מחדש במקום אחר.  העתקת עצי נוי ותיקים הינו הליך מורכב וממושך, הדורש היערכות מראש ועלותה עשויה להאמיר לעשרות ואף מאות אלפי שקלים. 
פיצוי נופי - כריתת העצים בשטח הנבנה ושתילת עצי נוי חלופיים במקומם, כאשר שווים הכספי של עצי הנוי החלופיים צריך להיות לפי ערך עצי הנוי שנכרתו.  שוויים של עצי נוי נקבע ע"י פקיד היערות לפי: גודל העץ, מין העץ, מצב העץ ומיקום העץ.  

לכריתה או להעתקת עץ בוגר* צריך להוציא רישיון, גם אם העץ מצוי בשטח פרטי.  הוצאת רישיון לכריתת או העתקת עץ נעשית מול פקיד היערות העירוני או האזורי. את הבקשה ניתן להגיש באמצעות טופס בקשה באתרי האינטרנט של: משרד החקלאות, הרשות המקומית, ובקק"ל. יש לזכור - העתקת ו/או כריתת עצי נוי ללא היתר מפקיד היערות הינה עבירה פלילית
 
בתמונה משמאל: העתקת עץ
 
 משתלת עצי נוי-פיצוי נופי-משתלת בוטני

עומדים לכרות עץ בגינתי או ברחוב מגוריי? מה אוכל לעשות?
כל כריתה של עץ מוגן* מחייבת רישיון בכתב מאת פקיד היערות. יש לדרוש מהכורתים להציג אישור. אין בידם אישור, יש לפנות למשטרה ולא לאפשר את הכריתה עד שיגיעו פקחי פקיד היערות. אם ניתן, צלמו את הכורת, מספר הרכב, את העץ ואת הנזק שכבר בוצע (בעץ). חומרים אלו יסייעו בהגשת תביעה.

"פקודת היערות" נועדה להגן על עצי ארצנו.  אין לראות ב"פקודת היערות" אבן נגף למגמות של פיתוח ובנייה, אלא אמצעי לשימור הטבע בחיינו.  היער האורבני הינו מרכיב חשוב לאיכות חייהם של התושבים.  עצי נוי חיוניים לכולנו - לאיכות הסביבה ולאיכות חיינו. 
בתמונה משמאל: מללויקה
משתלת עצי נוי-פיצוי נופי-משתלת בוטני
*עץ בוגר/עץ מוגן - עפ"י חוק פקודת היערות, כל עץ שגובהו מעל שני מטרים וקוטר גזעו (בגובה 130 ס"מ) הוא מעל 10 ס"מ - הינו עץ מוגן ואסור לפגוע בו.  

 


Go Back  Print  Send Page
לייבסיטי - בניית אתרים